Konkurs Historyczny Wołyń – Pamięć Pokoleń

Kontynuując działania zmierzające do przywrócenia pamięci kolejnych pokoleń najboleśniejszych kart historii naszego narodu i włączając się w nurt działań mających na celu przybliżenie naszej młodzieży historii Polski związanej z Kresami Wschodnimi, w szczególności – w części dotyczącej upamiętnienia Rodaków poległych i pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez OUN UPA – ogłaszamy II edycję konkursu WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ.

Podejmujemy się kontynuacji tego projektu mając na uwadze znaczący wysiłek na jaki zdobyli się uczestnicy I edycji konkursu w tych szczególnie  trudnych  czasach; a także w poczuciu, że to ostatni moment byśmy wspólnymi siłami podjęli działania dla wypełnienia woli wołających o pamięć – naszych Rodaków, ofiar ludobójstwa i umożliwienia młodzieży niezbędnej edukacji historycznej m.in. poprzez poznanie polskiej historii, która działa się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z opowieści ludzi, którzy jej w bolesny sposób doświadczyli.

Inicjatorzy tej patriotycznej i edukacyjnej akcji: Minister Michał Wójcik, Beata Kempa – poseł do Parlamentu Europejskiego i Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego we współpracy ze Światowym Kongresem Kresowian i Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów mają nadzieję, że przedsięwzięcie to swoim zasięgiem obejmie szerokie rzesze młodzieży stanowiąc również swoistą promocję szkół – nieobojętnych na pamięć historyczną. O to połączenie sił apelujemy licząc na życzliwe wsparcie naszych działań i wszelką pomoc w realizacji tego projektu ze strony Państwa. Informujemy, ze nasze przedsięwzięcie objął  patronatem naukowym IPN, oczekujemy także na Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki, tak jak to miało miejsce w poprzedniej edycji konkursu.

Towarzyszy nam świadomość upływającego czasu i przyspieszonego odchodzenia ostatnich świadków historii; mamy też poczucie, że tylko wspólnymi siłami zdołamy tę wielką akcję edukacyjną  w kolejnych latach realizować. Podsumowaniem tej edycji konkursu, podobnie jak w edycji I, będzie wydanie prac uczestników konkursu w formie publikacji książkowej i wyjazd studyjny do Brukseli do Parlamentu Europejskiego dla laureatów i wyróżnionego nauczyciela.

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, zachęcając do włączenia się w tę sztafetę pokoleń i przekazanie  gronu pedagogicznemu oraz uczniom szkoły informacji o organizowanym przez nas przedsięwzięciu.