Tomasz Kuba Kozłowski 23.05.2019r. w Centrum Kresowym w Bytomiu. Warto wówczas przyjść na 16.00, obejrzeć i posłuchać o polskich kompozytorach z Kresów!