Władze

Dyrektoriat

Jan Skalski – prezydent

Witold Listowski – wiceprezydent

Michał Szwarc – sekretarz

Józef Sadowski – sekretarz

Stanisław Walentyński – członek Prezydium ds. ekonomicznych

Krzysztof Przybylski

Stanisław Szarzyński

Stanisław Dulias

Piotr Klima

Józef Truszyński

Rada Nadzorcza

Karol Chudoba

Lesław Flis

Ferdynand Grabowiecki