Wołyń – Pamięć pokoleń. Konkurs historyczny

W celu przywrócenia pamięci kolejnych pokoleń najboleśniejszych kart historii naszego narodu – pragniemy włączyć się w nurt działań mających na celu przybliżenie naszej młodzieży historii Polski związanej z Kresami Wschodnimi, w szczególności – w części dotyczącej upamiętnienia Rodaków poległych i pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez OUN UPA.
Wzorując się na organizowanych wcześniej konkursach historycznych (m.in. o Katyniu), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i w znaczący sposób pogłębiały jej wiedze historyczną – organizujemy konkurs: WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ.
Podejmujemy ten projekt w poczuciu, że to ostatni moment byśmy wspólnymi siłami podjęli działania dla wypełnienia woli wołających o pamięć – naszych Rodaków, ofiar ludobójstwa i umożliwienia młodzieży niezbędnej edukacji historycznej m.in. poprzez poznanie polskiej historii, która działa się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z opowieści ludzi, którzy jej w bolesny sposób doświadczyli.