XXIX Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

2 lipca 2023 r.
Sanktuarium NMP, Jasna Góra, Częstochowa

Bytom 06.06.2023 r.

Do Kresowian i Przyjaciół Kresów.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian oraz Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w
XXIX Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian, 2 lipca 2023 roku na Jasnej Górze. Wobec wielu trudnych, wciąż spychanych na margines życia politycznego i społecznego, bądź pomijanych milczeniem spraw dotykających szczególnie boleśnie Kresowian, w przededniu zaplanowanych na dzień 11 lipca 2023 obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA – XXIX Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian organizujemy pod hasłem: WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ

W tym niezwykle trudnym czasie, stojąc wobec wyzwań jakie niesie za sobą wojna nana wschodzie, chcemy nie tylko wspólnie modlić się o pokój na świecie ale także, podczas Kresowego Forum, rozmawiać o sposobach rozwiązania problemów dotyczących pamięci historycznej i edukacji opartej na fundamentach historycznej prawdy.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

W imieniu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian

(-) Jan Skalski

Program

9.30 – Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilia – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Poświecenie sztandaru Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”.

10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Apel Pamięci pod tablicami poświęconymi Polakom zamordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1947 oraz Ukraińcom udzielającym Polakom pomocy. 

11.15 – Sala Papieska. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.
Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów.
Wystąpienie Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian.
Wystąpienia Honorowych Gości.

12.00 – 14.30 OTWARTE FORUM KRESOWE

  1. Rocznica  krwawej niedzieli. Przygotowania do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa  dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej
  2. Edukacja patriotyczna młodych Polaków. Podsumowanie I i II edycji Konkursu Historycznego WOŁYŃ – PAMIĘC POKOLEN.  Wręczenie nagród laureatom konkursu.
  3. Pomoc Polakom na Wschodzie. RODACY- RODAKOM. Relacje o sytuacji Polaków na Ukrainie, Wileńszczyźnie i Białorusi.
  4. Przywracanie pamięci o Kresach Rola organizacji młodzieżowych  w kontynuowaniu pamięci pokoleń. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach.

14.30 – 14.40 Podjęcie uchwał Zjazdu.

14.40 – 15.20  Koncert Jasnogórski KWIAT LNU. Recital Grzegorza Podwojnego.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

15.30 – 16.00 Muzeum Częstochowskie. Impreza towarzysząca:  Finisaż wystawy Na Kresy po zdrowie! O uzdrowiskach na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”. Tomasz K. Kozłowski (Dom Spotkań z Historią – Warszawa)

Organizatorzy:

  • Światowy Kongres Kresowian,
  • Towarzystwo Miłośników Lwowa – Bytom,
  • Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – Wrocław.

Informacje: Centrum Kresowe, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13
Tel/fax; 507-169-825; e-mail: kongreskresowian@vp.pl

Organizacje prosimy o przybycie ze sztandarami!

Zaproś znajomych na Facebooku: