Światowy Kongres Kresowian jest naczelną organizacją zrzeszającą organizacje kresowe w kraju i za obecną granicą.