Projekty TMLiKP-W w Bytomiu – 2021

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu w roku 2021 realizowało dwa projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

  • Dzwonnica rzymskokatolickiego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Starej Woli – projekt ratunkowy
  • Dokumentacja i inwentaryzacja rzymskokatolickiego cmentarza i kaplicy cmentarnej w Dublanach k. Sambora na Ukrainie
image description